Welkom

Welkom op de website van bouwkundig bureau Smiesing.

 

Bouwkundig bureau Smiesing is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, dat zich toespitst op kleine en middelgrote projecten in de bouw. Deze projecten kunnen variëren van een dakkapel, een uitbreiding van een woning tot complete kleinschalige nieuwbouwprojecten.

 

Betrokkenheid met de opdrachtgever en grote ambitie tot het creëren van kwalitatief goede bouwplannen binnen een passend budget, zien wij als een uitdaging. Bouwkundig bureau Smiesing bestaat sinds maart 2004. Het feit dat een aanzienlijk deel van onze werkzaamheden bestaat uit vervolgopdrachten, is het beste bewijs dat opdrachtgevers vertrouwen hebben in onze manier van werken. Bouwkundig bureau Smiesing werkt o.a. voor particulieren, aannemers, kleine projectontwikkelaars e.d. Bouwkundig bureau Smiesing levert zoal voorlopig- en definitief ontwerp, bestektekeningen met daaraan gerelateerde toetsen, berekeningen en werktekeningen.